Giới thiệu
Công ty TNHH Hamaden Viêt Nam được thành lập tại phía Bắc Việt Nam. HAMADEN VIỆT NAM là công ty con của tập đoàn HAMANAKODENSO (với khoảng cách 4,000 km từ Kosai City, quận Shizouka- quê hương của ngài Sakichi...
Xem thêm
Sản phẩm
Sản phẩm của HAMADEN với chất lượng đảm bảo, giá thành và giao hàng có tầm ảnh hưởng thúc đẩy quá trình phát triển thiết bị điện tử ô tô, đảm bảo an toàn cho các phương tiện, đáp ứng...
Xem thêm
Phát triển bền vững

Chúng tôi sẽ tích cực đóng góp vì sự phát triển bền vững của cộng đồng và hành tinh cho cuộc sống tươi đẹp.

Xem thêm
Tin tức
Tại đây bạn có thể xem được những tin tức về HAMADEN VIETNAM
Xem thêm
Tuyển dụng
Sản xuất tốt hơn là từ phát triển nguồn nhân lực tốt hơn
Xem thêm