Triết lý kinh doanh

Giữ vững triết lý doanh nghiệp, thể hiện các giá trị và niềm tin của Tinh thần DENSO được chia sẻ bởi tất cả nhân viên của Tập đoàn DENSO - chúng tôi sẽ cố gắng duy trì một công ty được mọi người trên thế giới tin tưởng và kỳ vọng

Tuyên bố sứ mệnh

 • Hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự tin cậy
 • Tiên phong, đổi mới và sáng tạo
 • Tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao & mang đến dịch vụ tốt cho khách hàng
 • Cùng chung tay vượt qua những thánh thức cho tương lai phát triển"

Tinh thần Denso

Tầm nhìn xa, độ tin cậy và sự công tác

Tinh thần DENSO thể hiện các giá trị và niềm tin được chia sẻ bởi các cộng sự của tập đoàn DENSO đã thúc đẩy chúng tôi đóng góp cho ngành công nghiệp ô tô và xã hội.

Foresight

 • Vision
  Anticipate change
 • Creativity
  Create new values
 • Challenge
  Overcome difficulties

Credibility

 • Quality First
  Ensure the best quality for our customers
 • On-site Verification
  Grasp the facts firmly
 • Kaizen, Continuous Improvement
  Strive to reach higher levels

Collaboration

 • Communication
  Understand one another completely
 • Teamwork
  Do your best as a team
 • Human Development
  Develop yourself and the next generation