Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chúng tôi, vui lòng điền thông tin trong form dưới đây.

1. Chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn bằng văn bản hoặc qua điện thoại hoặc fax phụ thuộc vào nội dung của câu hỏi .Trong trường hợp như vậy, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp tại đây.

2. Chúng tôi chuẩn bị các câu trả lời nhằm mục đích phản hồi các câu hỏi cụ thể mà khách hàng yêu cầu. Chúng tôi không cho bên thứ 2 trả lời hay sử dụng câu trả lời của chúng tôi hoặc tiết lộ  cho bất kỳ bên nào khác ngoài các khách hàng có liên quan .

3. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của bạn trong khả năng tốt nhất có thể, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo sẽ trả lời  nhanh hoặc trả lời tất cả các trường hợp. Xin cảm ơn trước về sự hợp tác của bạn.

* Lưu ý rằng các mục được đánh dấu "*" phải được hoàn thành trước khi gửi đi
 

Họ và tên:

Email:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nội dung liên hệ:

Địa chỉ

Điện thoại

Email