Quản lý tính bền vững

Denso quản lý tính phát triển bền vững 

Bằng cách kết hợp quan điểm về tính bền vững xã hội trong các chiến lược quản lý của mình, DENSO đang nỗ lực cải thiện giá trị doanh nghiệp của mình. Nói cách khác, DENSO đang nỗ lực đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của mình đồng thời tạo ra lợi nhuận. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với quản lý bền vững có cùng mục đích như DENSO Creed và cách tiếp cận này thể hiện cốt lõi quản lý của chúng tôi mà chúng tôi đã kế thừa kể từ khi thành lập và cung cấp cho chúng tôi động lực để phát triển.

Lịch sử Quản lý tính bền vững của chúng tôi

Ô tô luôn có những mặt tích cực và tiêu cực, một mặt là phương tiện giao thông an toàn, tiện nghi, mặt khác lại tác động xấu đến xã hội như khí thải và tai nạn giao thông. Kể từ khi thành lập, DENSO luôn Giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận tối đa hóa những mặt tích cực của ô tô và giảm thiểu những mặt tiêu cực.

Bằng cách đó, DENSO đã nhận ra sự tăng trưởng bằng cách nỗ lực làm cho ô tô trở nên thân thiện với môi trường hơn, an toàn hơn, thoải mái và tiện lợi hơn. Việc tạo ra của chiếc ô tô điện “DENSO-GO” vào thời điểm thành lập Công ty, khi ban lãnh đạo của chúng tôi gặp nhiều khó khăn, là một cam kết thể hiện tham vọng của chúng tôi là làm cho ô tô tốt hơn.

Từ những năm 1970 trở đi, chúng tôi đã tạo ra cơ hội việc làm và đóng góp vào phát triển cộng đồng địa phương bằng cách quảng bá Monozukuri và Hitozukuri tại các cơ sở sản xuất của chúng tôi trên khắp thế giới. Ngoài ra, chúng tôi đã mở rộng các công nghệ mà chúng tôi có e đã phát triển ngành công nghiệp ô tô sang các lĩnh vực tự động hóa nhà máy (FA) và nông nghiệp, từ đó làm việc để giải quyết các vấn đề xã hội mới như thiếu hụt lao động và lương thực. về các vấn đề xã hội. Do đó, chúng tôi coi tính bền vững là một phần của chính DNA của chúng tôi.

 

Chính sách bền vững

Chúng tôi đã xây dựng Chính sách Bền vững của Tập đoàn DENSO để đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều tham gia vào các hành động tuân thủ DENSO và Triết lý cơ bản và phù hợp với một công ty Toàn cầu, trong bối cảnh họ tương tác với xã hội và các nhà điều hành của chúng tôi. Từ các vấn đề khác nhau mà xã hội phải đối mặt, Denso đã xác định các vấn đề vật chất (mà chúng tôi nên ưu tiên trong ba chủ đề “xanh”, “yên tâm” và “truyền cảm hứng”, mà chúng tôi đã thông qua chính sách dài hạn hướng tới năm 2030. Thông qua các hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi sẽ kiên trì làm việc để giải quyết những vấn đề này.

Quy trình xác định các khía cạnh

  1. Suy ngẫm về các hoạt động bền vững trong quá khứ của DENSO 
  2. Xác định các vấn đề xã hội bằng cách tham khảo các SDG và xu hướng ESG (FTSE, MSCL, v.v.)
  3. Đặt các ưu tiên và xác định mục tiêu bằng cách phân tích mức độ quan trọng đối với Công ty và đối với toàn xã hội
  4. Thảo luận với các chuyên gia bên ngoài (sự tham gia của các bên liên quan) Thảo luận và thông qua ở cấp quản lý

Cơ chế thúc đẩy

Các ủy ban chính thức của DENSO (Họp nghị quyết của Ban Giám đốc, Họp Ban Giám đốc, v.v.) tổ chức các cuộc thảo luận và lập báo cáo về các vấn đề như định hướng quản lý tính bền vững của Công ty và tình trạng của các hoạt động bền vững tổng thể của Công ty. Ngoài ra, Trụ sở Chiến lược Toàn cầu, đóng vai trò là tổ chức thúc đẩy quản lý tính bền vững trên toàn Công ty, cung cấp hỗ trợ và theo dõi các hoạt động của từng bộ phận và thúc đẩy việc truyền thông thông tin liên quan đến tính bền vững cả bên trong và bên ngoài Công ty.

Các bộ phận chịu trách nhiệm cho từng chủ đề bền vững riêng lẻ nhận được hướng dẫn từ các ủy ban khác nhau của chúng tôi về các loại vấn đề mà họ nên giải quyết và các hoạt động mà họ nên theo đuổi. Các bộ phận chuyên trách này sau đó sẽ thúc đẩy các hoạt động như vậy phối hợp với các bộ phận có liên quan khác. Để dẫn đầu trong việc thúc đẩy tính bền vững, chúng tôi chọn một nhà lãnh đạo về tính bền vững trong mỗi bộ phận tại DENSO (và một người cho mỗi công ty thuộc Tập đoàn) để truyền bá và thiết lập vững chắc nhận thức về tính bền vững.

Các hoạt động cụ thể - Các hoạt động để thẩm thấu Tính bền vững Thực hiện quản lý bền vững có nghĩa là tất cả các bộ phận và nhân viên xem xét cách họ có thể đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội trong công việc hàng ngày của họ và hành động để làm như vậy. Theo đó, chúng tôi tin rằng quản lý bền vững là bước đầu tiên để giải quyết các vấn đề xã hội.

Với niềm tin này, chúng tôi xem xét và thúc đẩy một loạt các sáng kiến, chẳng hạn như các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả nhận thức về tính bền vững giữa các nhân viên và truyền đạt thông tin, để đảm bảo rằng mỗi nhân viên có thể nói về quản lý tính bền vững theo cách riêng của mình và tham gia vào các hành động thích hợp.

Những sáng kiến ​​này được thúc đẩy dựa trên nền tảng văn hóa trong từng lĩnh vực hoạt động và văn hóa doanh nghiệp của mỗi công ty thuộc Tập đoàn. Ngoài ra, để đảm bảo rằng chúng tôi truyền đạt những nỗ lực của chúng tôi liên quan đến xã hội như thế nào một cách dễ hiểu cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi, chúng tôi đang tích cực phổ biến thông tin và tham gia vào truyền thông tận dụng các SDG, vốn đã trở thành ngôn ngữ dùng chung.

Stickers placed on employee ID cards (Asia)

Educational tours (the EU)

In-house newsletters (Kyosan Denki Co., Ltd.)

Workshops (China)

Sáng kiến của DENSO CORPORATION

Nhận thức của nhân viên

Gặp gỡ giảng viên bên ngoài Để tiếp cận tính bền vững từ góc độ nhiều mặt và hiểu công việc của chúng tôi liên quan như thế nào đến các vấn đề xã hội và theo đuổi nỗ lực tương ứng, chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp do giảng viên bên ngoài cung cấp (nhà đầu tư, cán bộ phụ trách tính bền vững tại các tập đoàn và thành viên của các tổ chức quốc tế) và các hội thảo đã giúp làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về tính bền vững giữa các nhân viên của chúng tôi

 

Hình dung tính bền vững trong các Kế hoạch Năm Tài chính

Khi xây dựng các kế hoạch tài khóa 2020 cho từng bộ phận và cho từng nhân viên, chúng tôi đã chỉ rõ (tận dụng các SDG) chủ đề của các sáng kiến chính của chúng tôi liên quan như thế nào đến việc giải quyết các vấn đề xã hội trong nỗ lực nâng cao hiểu biết về tính bền vững giữa tất cả các bộ phận và tất cả nhân viên.

Truyền đạt thông tin

Chúng tôi xuất bản Thư về tính bền vững (bằng nhiều ngôn ngữ) cho các nhân viên của DENSO Group. Bức thư này chứa một thông điệp từ Giám đốc điều hành về tính bền vững cũng như tính bền vững liên quan thông tin.

Hiểu mức độ nhận thức về tính bền vững của nhân viên

Chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát nhận thức để xác định và kiểm tra mức độ hiểu biết và thực hiện tính bền vững của nhân viên. Tổng công ty DENSO đã tổ chức "Khảo sát CSR" hàng năm kể từ năm 2006 để đánh giá và kiểm tra mức độ hiểu biết và thực hiện CSR giữa các nhân viên