10/5/2019 : Nhà cung cấp linh kiện Nhật Bản đến thăm HDVN

15/10/2020 |
2774 |

Đoàn khách bao gồm 15 người.

Trong chuyến thăm, các vị khách đã xuống thăm xưởng sản xuất của HDVN, nghe giới thiệu về các công đoạn sản xuất và những cải tiến hiệu quả của HDVN trong việc nâng cao hiệu suất và giảm tỷ lệ lỗi tại chuyền.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ các phòng ban tại HDVN, chuyến viếng thăm đã kết thúc tốt đẹp và để lại ấn tượng tích cực đối với các Nhà cung cấp.