28/5/2019 : HDVN tổ chức QC Shindan

15/10/2020 |
3458 |

Là hoạt động thường niên, để báo cáo với tập đoàn tình hình chung về kinh doanh, an toàn cũng như chất lượng của công ty. Trong đó, làm rõ các điểm vấn đề còn gặp phải để lên kế hoạch khắc phục trong năm tiếp theo và những năm sắp tới.

QC-shindan 2019 có điểm thay đổi lớn nhất là đưa thêm “Bảo mật thông tin” vào nội dung báo cáo chính thức. Thay đổi này là do yêu cầu mới trong chính sách của tập đoàn Denso trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển, tạo ra nhiều mối nguy về bảo mật thông tin, cũng như trong tập đoàn đã gặp vài sự cố nghiêm trọng liên quan tới bảo mật thông tin. Bảo mật thông tin sẽ là 1 chân kiềng mới, cùng với An toàn và chất lượng để tạo ra sự sống còn, phát triển của công ty.