2/4/2019 : HDVN đón tiếp Mr Tsuchiya đến thăm nhà máy

15/10/2020 |
2839 |

Trong chuyến thăm đó, công ty đã mời các lãnh đạo đã xuống thăm khu vực sản xuất và nghe các anh chị SV báo cáo về các hoạt động điển hình của nhà máy trong năm vừa qua. Kết thúc chuyến thăm ,các ngài đánh giá cao về hoạt động cải tiến của Hamaden.Qua đó Ngài Tsuchiya cũng mong muốn các anh chị quản lý phải luôn lắng nghe ý kiến của các bạn công nhân về những nội dung sau khi cải tiển để từ đó đánh giá hiệu quả của hoạt động, đối với các hoạt động đã đạt được mục tiêu thì phải nâng cao tiêu chuẩn để luôn tạo ra thử thách và cố gắng.