11/4/2019 : HDVN đón tiếp Mr Kurokawa tới thăm

15/10/2020 |
2870 |

Mục đíc của chuyến thăm HDVN  lần này là để đánh giá và xem xét liệu HDVN có phải là một cứ điểm tốt để tập trung sản xuất dòng sản phầm NCS trên toàn thế giới hay không. Trong chuyến thăm này Ngài đã đưa  một số lời khuyên đến công ty HDVN đó là :”Hãy cải tiến không ngừng, thúc đẩy nhanh hoạt động CIM0.8 để có thể trở thành một trong các cứ điểm sản xuất đứng đầu thế giới”.

 Thực hiên theo lời khuyên đó , toàn bộ cán bộ công nhận viên HDVN sẽ tiếp tục cải tiến để công ty càng ngày càng lớn mạnh.